โปรเจคปี 2018: บ้านแม่น้ำ, โรงแรมขนาดเล็ก
ออกแบบโดย: SMO Design Studio
สถานที่: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Ban Maenam, Sangklaburi, Kanchanaburi


แนวคิดของ “บ้านแม่น้ำ สังขละบุรี
เกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กริมแม่น้ำซองกาเรีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เดิมเป็นโกดังไม้หลังเก่า ที่เจ้าของไว้วางใจให้เราออกแบบและปรับปรุง พื้นที่เป็นที่พักจำนวน 4 ห้อง
และพื้นที่ส่วนกลางทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวบ้าน
โดยพื้นที่ส่วนกลางถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่กึ่งเอนกประสงค์สำหรับ
พักผ่อน และให้บริการอาหาร เครื่องดื่มรวมทั้งกิจกรรมและงานเลี้ยง ขนาดเล็ก
ตัวอาคารเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุมวลเบา ร่วมกับวัสดุเดิม โดยเสริมโครงเหล็กเพื่อให้อาคารไม้เก่าแข็งแรงขึ้น
เลือกใช้ผนังกระจกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เห็นทัศนภาพของแม่น้ำ สะพานมอญ และเจดีย์พุทธคยาได้เต็มที่
รวมทั้งออกแบบระเบียงส่วนตัวของทุกห้องให้กว้าง ทำให้ผู้เข้าพักได้มีพื้นที่หย่อนใจมากขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืน หลังจากกิจกรรมนอกบ้านพักจบลง เราออกแบบและทำงานก่อสร้างร่วมกับช่างพื้นที่ชาวไทยและชาวมอญ