สตูดิโอบางกอบัว (บางกระเจ้า,พระประแดง)
Bang Kobua studio-Bang-grachao,Phrapadaeng,Samutprakarn
โปรเจค 2019 : สตูดิโอบางกอบัว ตำบลบางกระเจ้า พระประแดงอำเภอ สมุทรปราการ
ประเภท : รีโนเวตบ้านเก่า
เจ้าของ : บ.ศิลป์-สร้างสุข จำกัด
ออกแบบ : SMO design studio


บริษัทศิลป์-สร้างสุขมีธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ให้เป็นที่ทำงาน และพักอาศัยสำหรับเช่า
Music and artel อยู่ที่ลาดพร้าว 62
ต้องการจะหาพื้นที่เพื่อทำสตูดิโอขนาดเล็กเพื่อใช้ทำงานและทำกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี
กิจกรรมอื่นๆ ด้านศิลปะ จึงต้องการปรับปรุงบ้านไม้อายุ
50 ปีและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สำหรับทำงานและทำกิจกรรมทางศิลปะในแนวคิดอยู่กับชุมชน
และธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียน
มีพื้นที่เป็นห้องพักกึ่งสตูดิโอสามารถพักค้างคืนได้จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น
การออกแบบและการปรับปรุงอยู่ภายใต้การคงสภาพรักษาให้เป็นบ้านไม้พื้นถิ่นมากที่สุด
เพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่และชุมชนบางกระเจ้า