โปรเจค 2019 : ที่พักอาศัยขนาดเล็กแบบ จังหวัดอุทัยธานี
ประเภท: ออกแบบที่พักขนาดเล็ก
เจ้าของ : คุณแพรว และคุณขวัญ
ออกแบบโดย: SMO Design Studio
บ้านแพรว บ้านขวัญ-อุทัยธานี


ปัญหาความไม่สะดวกเวลากลับบ้านเพราะขาดที่พักค้างคืนที่เป็นส่วนตัว ความต้องการที่จะทำที่พักเอาไว้ เพราะเมื่อกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และเผื่อเพื่อนฝูงที่หาที่พักไม่ได้จึงเกิดความคิดที่จะทำที่พักขนาดเล็ก 4 ห้องนอนเอาไว้รองรับทั้งตัวเอง
และให้บริการลูกค้าเป็นธุรกิจเสริมด้วยที่ดินของครอบครัวมีรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดไร่เศษๆ อยู่ใจกลางอุทัยธานี
กลางชุมชนและตลาดใกล้แหล่งท่องเที่ยวจึงถูกเลือกมาใช้ในโครงการนี้
ปัญหาของรูปทรงที่ดินทรงสามเหลี่ยมคือการวางอาคารกับการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมตามที่ต้องการ
ทำได้ยากเป็นปัญหาแรกๆ ทางเข้าที่ดินและถนนเข้าที่ดินมีขนาดเล็กแคบเป็นปัญหาตามมา
ใช้การเปิดพื้นที่ด้านหน้าของโคงการส่วนทางเข้าให้โล่งทั้งหมด เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นภายในโครงการส่วนหน้า
เวลาผ่านไปมาสังเกตง่าย ใช้การว่างอาคารหลักปิดบังอาคารภายในเพื่อบังสายตาเมื่อมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนพักอาศัย พยายามให้โครงการนี้อยู่กับชุมชนอย่างกลมกลืนที่สุดเท่านั้นเอง